Protocol COVID-19

De Magic club Lowland Wizard hanteert het volgende coronaprotocol.

 1. Bij de ingang, op de tafel van de spelleider (TO), ligt het coronaprotocol voor een ieder duidelijk zichtbaar tevens ligt het coronaprotocol ook op de bar. De spelleider wijst alle spelers nog eens extra op dit protocol.
   
 2. De speelavond vindt plaats met inachtneming van de voorschriften van het RIVM; dat betekend bij klachten thuis blijven, ook als iemand anders van het huishouden klachten heeft.
  Voor het dragen van mondkapjes worden de voorschriften van het RIVM gevolgd.
   
 3. De spelleider en judge (arbiter) zijn gerechtigd iemand die volgens hen ziekteverschijnselen vertoond, opdracht te geven het Denksportcentrum te verlaten. Dit geldt ook voor spelers die opzettelijk de corona regels overtreden. Dit wordt beschouwd als agressief gedrag.
  https://wpn.wizards.com/en/resources/rules-documents
  ( MAGIC: THE GATHERING® TOURNAMENT RULES
  paragraaf 5.4 Unsporting Conduct
  Violating the personal privacy or safety of any participant, including spectators and staff)
   
 4. Eén persoon tegelijk naar binnen, wachten tot de voorganger voldoende ruimte heeft gemaakt. Eén persoon tegelijk naar buiten met voldoende afstand.
  Binnen moeten de aangegeven looprichtingen worden gevolgd.
  Geen begroetingen met lichamelijk contact.
   
 5. De onderlinge afstand tussen de spelers die tegen over elkaar aan een tafel zitten te spelen, zal iets minder dan 1,5 meter zijn. De tafels worden zodanig opgesteld dat de afstand tussen de spelers aan de verschillende tafels minimaal 1,5 meter bedraagd.
  Per speelavond worden maximaal 16 spelers toegelaten. Er is geen publiek aanwezig.
   
 6. Er worden geen speelformaten georganiseerd waarbij de spelers kaarten moeten doorgeven (boosterdraft) of als team direct naast elkaar moeten zitten (2HG).
  Om elkaars kaarten niet aan te hoeven raken wordt het schudden van elkaars deck volgens de “Dustin regels” gedaan. Hierbij geven de spelers aan wanneer de ander speler kan stoppen met schudden. Vervolgens wordt het deck in 3 willekeurig stapels verdeeld en geeft de tegenstander aan in welke volgorde de stapels op elkaar moeten worden gelegd.
   
 7. Van de spelers wordt verwacht dat zij elkaar er op aan spreken als iemand zich niet aan de richtlijnen houdt. Gebruik je gezond verstand!
   
 8. Consumpties moeten aan de bar worden opgehaald en afgerekend (afstrepen). Per speelavond is één persoon verantwoordelijk voor de bar (bardienst).
  Er is geen pauze of nazit.
   
 9. Na gebruik van het toilet de toiletbril en andere zaken zoals drukknop(pen) en kranen reinigen met een desinfectiedoekje.
   
 10. Na afloop van de speelavond worden de volgende zaken gereinigd met het aanwezige desinfectiemateriaal:
  – gebruikte tafels en stoelen
  – bar, aanrecht en kranen
  – handgrepen van koelkast, vaatwasser, koffiezetmachine etc.
   
 11. Het protocol wordt tijdig voor de eerste speelavond verstrekt aan de leden zodat zij vooraf zijn geïnformeerd.