Competitie informatie

Eigen club formaat

Binnen de club willen we een eigen Lowland Wizards formaat gaan introduceren.
Zievoor de regels de pagina Lowland Wizards casual formaat.

Club competitie

Tussen- en eindstanden van de club competitie.

Het nieuwe seizoen gaan we in zowel Dronten als Lelystad van start met een clubcompetitie.
Bij deze competitie zal de nadruk meer op deelname dan op het winnen liggen. We willen op deze manier dus de mensen die trouw op de clubavonden komen meer belonen. Alleen de vrijdagavonden tellen mee voor de competitie, dus niet de pre-releases en de game days.

Het kan zijn dat er zich gedurende het seizoen situatie voordoen waar we geen rekening mee hebben gehouden, er kunnen dus kleine aanpassingen doorgevoerd worden om het systeem te verfijnen.

Finale

Twee keer per jaar speelt de top 4 van Dronten en de top 4 van Lelystad in een draft om het club kampioenschap. De eerste keer is de laatste vrijdag voor de kerst en de tweede keer de laatste vrijdag van juni. Er wordt door de club een boosterbox beschikbaar gesteld. Met deze boosters zal dan worden gedraft. De prijzen bestaan in ieder geval voor een deel uit boosters.

In het geval dat een speler op beide locaties in de top 4 eindigd komt hij/zij uit voor de locatie, Dronten of Lelystad, waar hij/zij het meest is geweest. Wanneer op beide locatie even vaak is gespeeld is het hoogste gemiddelde bepalend. Van de andere locatie doet dan nummer 5 mee.

Seizoen

Het seizoen loopt van de eerste vrijdagavond in september (mits dit nog in de vakantie periode valt) tot de één na laatste vrijdag in juni.
Gehanteerde methodiek van de punten verdeling

Puntenverdeling op basis van deelname en resultaat, seizoen 2017- 

Puntenverdeling op basis van eindstand seizoen, 2012 tot 2017